HAREKET ET PROGRAM – ARTIST 2018 – 28. ISTANBUL INTERNATIONAL ART FAIR

Türkçe program bilgisi aşağıdadır.

Walking starts with dance. Before we walk, we roll, creep, labor, fall, get up, dance. Then we dance first to go forward. Motion brings abundance. Abundance with sharing…
Atelier Muse, in Artist 2018 focuses on the base of the ‘Experience’, ‘movement’, by offering a comprehensive contemporary dance and performance program. The program is structured by aiming to include all elements that create the dance today. It is not enough here if the artist is the only one moving. The one who reads, follows, writes, looks and passes by is also a part of this process. Each individual’s movement affects another and this interaction creates a holistic movement. The ‘Hareket Et! / Move’ program consists of contemporary dance and performance showings that will meet the audience in the public space; dance research and documentation presentations in the Atelier Muse exhibition area and discourses arpund the topica of movement and dance. Presentations in the Atelier Muse exhibition area are presented in a participatory and evolving form via including visitors.

https://issuu.com/ateliermuse/docs/hareket_et_program_-_artist_2018_-_

 


 

Yürüyüş dansla başlar. Yürümeden önce yuvarlanır, sürünür, emekler, düşer, kalkar, dans ederiz. O zaman ileriye gitmek için önce dans edeceğiz. Hareket bereketi getirir. Bereket, paylaşımla… Atelier Muse, Artist 2018’de, “Deneyim”in en temeli, “hareketi” odağına alarak bir çağdaş dans ve performans programı sunmaktadır. Program, bir dansı var eden tüm elementleri içermeyi hedefleyerek yapılandırılmıştır. Burada sadece sanatçının hareket etmesi yetmez. Okuyan da, izleyen de, yazan da, bakan da, yanından geçen de bu sürecin bir parçasıdır. Her bireyin hareketi bir diğerini etkiler ve bu etkileşim bütünsel hareketi yaratır. “Hareket Et!” programı, kamusal alanda izleyiciyle buluşacak çağdaş dans ve performans gösterimleri, Atelier Muse sergi alanında yer alan dans araştırma, dökümantasyon sunumu ve bu alana katkı sağlayan kişi ve oluşumların temsilcileri ile gerçekleşecek konuşmalardan oluşmaktadır. Atelier Muse sergi alanında yer alan sunumlar izleyicileri de içleyerek, katılımcı ve gelişmeye devam eden bir formda sunulmaktadır.

https://issuu.com/ateliermuse/docs/hareket_et_programi_-_artist_2018_-_c6599ac6fa4b35