Organic Wisdom Workshop by Gizem Aksu

Organik Bilgelik: Hayatı iç organlarımızın bilgeliği üzerinden duyumsamak

Atölye, iç organların hayata durmaksızın önerdiği arkaik, organik ve spontan bilgelikte enerjiyi duyumsama, hissetme ve hareket ettirmenin izine düşer. Doğa, beden, nefes ilişkiselliğinde farklı titreşimlerin dönüşümü ile ilgilenir.

İç organlara dair anatomik bilgilerinin paylaşılmasının yanı sıra bu bilgilerin bedenselleşme ve bunu araştırırken iç organların sinir sistemi, myofascial kanallar ve kas-eklem sistemi ile kurduğu kendiliğinden ilişkinin keşfedilmesi önemsenmektedir

Bilginin bilgeliğe eklemlenmesine yönelik tohumlar atılmaktadır. Atölye, her bedenin kendi bilgeliğiyle temasını derinleştirerek organik bilgeliğine eşlik etme niyetiyle yapılandırılmıştır. Hislerin hareketinde tek önerme, farkındalık. Zaman-mekan ilişkisinde tek önerme ise andır.

Atölye, beden ve hareket üzerine çalışmış ya da bu konuda çalışmak isteyen katılımcılara açıktır.

TIMING

2-3rd April, 2017

PLACE

ÇATI Contemporary Dance Artists Association