Trio F5, 3. Sada Sempozyumu’nda!

Trio F5, 29 Kasım 2019’da 3. Sada Sempozyumu kapsamında Ankara’da sanat ve bilim alanında akademik çalışmalar gerçekleştiren izleyici kitlesiyle buluştu.

Konsept ve performansı Ezgi Türker ve Şima Uyar tarafından geliştirilmiş ve icra edilen Trio F5, Atelier Muse Artist Office programı kapsamında Türkiye ve dünyada gösterimlerini gerçekleştirmektedir.

 

TRIO F5

Postmodern dansın öncülerinden Yvonne Rainer, 1965’te yazdığı “No Manifesto” ile dans sanatındaki gizemli havayı ortadan kaldırmak ve o ana kadar dans ile ilgili yerleşmiş klişeleri kırmak amacındaydı. Daha sonra 2008 yılında Rainer, “A Manifesto Reconsidered” başlıklı metninde önceki manifestodaki maddeleri yeniden ele aldı ve bir kısmını reddeder şekilde yeniden yazdı. Rainer’ın bile kendi manifestosunu güncellediği göz önüne alınırsa, acaba ilk yazımından elli dört yıl sonra bugünün koşullarını yansıtacak bir manifesto nasıl olurdu?

Trio F5, sanatçıların sadelik ve minimalizm üzerine bir araştırma yapma arzusundan doğdu. Bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden olan Yvonne Rainer, onun yazdığı “No Manifesto” ve ürettiği “Trio A” adlı koreografi, projenin ana inceleme konuları oldu.

Konsept ve Performans: Şima Uyar, Ezgi Türker
Dış Göz: Ufuk Şenel
Dağıtım / Tanıtım: Atelier Muse