Trio F5 Performans ve Söyleşi @Circuit Istanbul

 

(ENG below)

Postmodern dansın öncülerinden Yvonne Rainer, 1965’te yazdığı “No Manifesto” ile dans sanatındaki gizemli havayı ortadan kaldırmak ve o ana kadar dans ile ilgili yerleşmiş klişeleri kırmak amacındaydı. Daha sonra 2008 yılında Rainer, “A Manifesto Reconsidered” başlıklı metninde önceki manifestodaki maddeleri yeniden ele aldı ve bir kısmını reddeder şekilde yeniden yazdı. Rainer’ın bile kendi manifestosunu güncellediği göz önüne alınırsa, acaba ilk yazımından elli dört yıl sonra bugünün koşullarını yansıtacak bir manifesto nasıl olurdu?

Trio F5, sanatçıların sadelik ve minimalizm üzerine bir araştırma yapma arzusundan doğdu. Bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden olan Yvonne Rainer, onun yazdığı “No Manifesto” ve ürettiği “Trio A” adlı koreografi, projenin ana inceleme konuları oldu.

Konsept ve Performans: Şima Uyar, Ezgi Türker
Dış Göz: Ufuk Şenel
Dağıtım / Tanıtım: Atelier Muse

Önceki Gösterimler: ODTÜ Çağdaş Dans Günleri, 2019, Ankara / 29’59” Performans Programı, A Corner In The World, 2019, Salt Beyoğlu, Istanbul

PROGRAM

– Trio F5 gösterim; Şima Uyar ve Ezgi Türker
– Yvonne Rainer üzerine kısa sunum; Müge Olacak
– Araştırma süreci ve Yvonne Rainer’a dair söyleşi; Şima Uyar ve Ezgi Türker

ZAMAN & MEKAN

30 Ekim, Çarşamba, 19:30 @Circuit Istanbul

ŞİMA UYAR

Şima Uyar (1968), İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2019 yılına kadar aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doçent öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dansa ilk olarak 1973’te M.E.B. Olga Nuray Olcay bale kursunda başladı. M.E.B. onaylı bale sertifikasını aldı ve 1987’e kadar burada klasik bale çalışmalarına devam etti. Dans Akademik’te (Alper Bale Kursu) İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski baş dansçılarından Emel Alper’den, klasik bale dersleri ve yine İstanbul Devlet Opera Balesi dansçılarından Haldun Yedican’dan modern dans dersleri aldı (1991-1995). Yeşil Üzümler topluluğu kurucularından Sema Güven, Mustafa Kaplan ve Ziya Azazi ile ortaklaşa çalışarak “Bütünleşmek” adlı işi üretti.

2013-2018 yılları arasında Mavidans Bale ve Dans Okulu’nda modern dans çalışmalarına devam etti. Bu yıllarda, koreografilerini Nurhan Nebioğlu’nun yaptığı işlerde sahneye çıktı. 2017 yılında Mavidans’tan mezun olarak M.E.B. onaylı modern dans sertifikasını aldı; bitirme projesi olarak “Ouroboros” adlı işi üretti. 2014 yılından beri Ufuk Şenel’in çağdaş dans tekniği, doğaçlama ve koreografik araştırmalar üzerine derslerine düzenli olarak devam etmekte ve Şenel’in koreografisini yaptığı “Un vie, combien ça coute?” ve ”gaze into the void” adlı işlerinde dans etmektedir.

Modern dans çalışmaları kapsamında, Nurhan Nebioğlu’na ek olarak Ayda Zorlu, Bengi Sevim, Julia Ritter, Ayrin Ersöz, Canan Yücel Pekiçten, Serhat Kural, Melih Kıraç, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan ve Alper Marangoz gibi dansçılardan çağdaş dans tekniği dersleri aldı; Barış Mıhçı tarafından verilen Axis Syllabus atölyelerine katıldı. Ayrıca İstanbul’da çeşitli mekanlarda sunulan workshoplarda Yoshiko Chuma, Francisco Camacho, Leyla Postalcıoğlu, Deniz Alp, Candaş Baş, Kamola Rashidova, Melissa Ugolini gibi isimlerle çalışma fırsatı oldu.

Son olarak, Ezgi Türker işbirliğiyle “Trio F5” adlı işi üretmiştir. Trio F5, “16. Çağdaş Dans Günleri, 2019” kapsamında ODTÜ’de ve “A Corner in the World 29’ 59”, Mayıs 2019” programı kapsamında da Salt Beyoğlu’nda gösterildi. Halen Ezgi Türker ile birlikte yeni projeleri üzerinde çalışmaktadır.

EZGİ TÜRKER

Ezgi Türker (1992), Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansı ve Central European University’de Siyaset Bilimi yüksek lisansı tamamladı. Şu an Expedia Group’da pazarlama yöneticisi olarak çalışıyor.

Performans alanında eğitimine 2008 yılında Ankara Dans Akademi’de modern dansla başladı. 2010-2016 yılları arasında Mavidans Bale ve Dans Okulu’nda modern dans çalışmalarına devam etti. Bu yıllarda, koreografilerini Nurhan Nebioğlu’nun yaptığı işlerde sahneye çıktı. Mavidans’ta 2014-2015 yılları arasında Ayda Zorlu’dan street jazz dersleri aldı ve çeşitli gösterilere çıktı. 2016 yılında Mavidans’tan mezun olarak M.E.B. onaylı modern dans sertifikasını aldı. Mezuniyet projesi kapsamında “Rootless?” adlı projeyi gerçekleştirmiştir.

Modern dans çalışmaları kapsamında, Nurhan Nebioğlu dışında Ayda Zorlu, Bengi Sevim, Ayrin Ersöz, Canan Yücel Pekiçten, Aslı Öztürk, Pınar Güremek gibi dansçılardan çağdaş dans tekniği dersleri aldı. Ayrıca çeşitli mekanlarda sunulan workshoplarda Yoshiko Chuma, Leyla Postalcıoğlu, Deniz Alp, Melissa Ugolini, Alex Miklosy, Cansu Ergin ve Los Vivancos gibi isimlerle çalışma fırsatı oldu.

2015 yılından beri Ufuk Şenel’in çağdaş dans tekniği, doğaçlama ve koreografik araştırmalar ile ilgili derslerine devam etmektedir. Aynı zamanda Şenel’in koreografisini yaptığı “Un vie, combien ça coute?” ve ”gaze into the void” adlı işlerinde performansçı olarak yer almaktadır. Son olarak, Şima Uyar’la birlikte çağdaş dans tarihini dokümantasyon amacı güden serinin ilk projesi olan “Trio F5” adlı çalışmayı üretmiştir. Trio F5, “16. Çağdaş Dans Günleri, 2019” kapsamında ODTÜ’de ve “A Corner in the World 29’ 59”, Mayıs 2019” programı kapsamında da Salt Beyoğlu’nda gösterilmiştir.

MÜGE OLACAK

Müge Olacak, Atelier Muse Kurucu Direktörü, danışman, kültür-sanat yöneticisi ve sanatçı olarak çalışmakta, İstanbul’da yaşamaktadır. Müge, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu (’08) olup çeşitli çokuluslu şirketlerde stratejik pazarlama ve iş geliştirme alanlarında deneyim kazanmıştır. Türkiye’de başladığı dans eğitimine devam etmek üzere bir dönem Polonya’da yaşamıştır (2015-16). 2012’den bu yana çağdaş dans ve performans alanında aktif varlık göstermekte, özellikle kadın, ifade özgürlüğü, tabular, kişisel ve sosyal ilişkiler temalarıyla çalışmakta ve disiplinlerarası üretimler ve projeler gerçekleştirmektedir. SzurSure Performans Grubu’nun (Polonya) kurucularındandır.

Çalışmalarıyla Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), HAU Hebbel-am-Ufer Berlin, Hrant Dink Vakfı, Nantes Creative Generations, Avrupa Kültür Vakfı, KOSGEB tarafından burs, teşvikler kazanmış, Atelier Muse’e NCG İşbirliği Ödülü’nü (’17) getirmiştir. Ağırlıklı dans ve sanat üzerine olan yazıları, Gaia Dergi, BÜMED Dergi, Dans Yazım, Theater Research International (Cambridge University Press, UK) ve Jukebox Today’de (Atelier Muse) yayınlanmıştır.

Müge Olacak, hayata katkı sağlamak heyecanıyla, kişisel olarak iş yönetimi ve Atelier Muse’de kültür sanat alanında çalışmalarına devam etmektedir. www.mugeolacak.com

—————————————

Yvonne Rainer, one of the pioneers of postmodern dance, wrote the “No Manifesto” in 1965, aiming to lift the mystery and to break the clichés that have accumulated around dance as an art form. Later in 2008, in her text titled “A Manifesto Reconsidered”, Rainer scrutinized her previous manifesto and rewrote it, relaxing or rejecting parts of it. Considering the fact that even Rainer updated her own manifesto, now, fifty four years after its first creation, the question becomes ‘How would a contemporary manifesto that reflects the state of today’s performance art be?

Trio F5 was born out of the desire of the artists for search of simplicity and minimalism. They choose to investigate Yvonne Rainer who is one of the most important representative of this movement, her “No Manifesto” and “Trio A” choreography for their project.

Concept & performance: Şima Uyar, Ezgi Türker
Outsider eye: Ufuk Şenel
Promotion & Distribution: Atelier Muse

Previous Showings: ODTÜ Çağdaş Dans Günleri, 2019, Ankara / 29’59” Performans Programı, A Corner In The World, 2019, Salt Beyoğlu, Istanbul

PROGRAM

– Trio F5 performance; Şima Uyar ve Ezgi Türker
– Short info about Yvonne Rainer; Müge Olacak
– Talk back about research process and Yvonne Rainer; Şima Uyar ve Ezgi Türker

TIME & PLACE

30th October, Wednesday, 19:30 @Circuit Istanbul

ŞİMA UYAR

Şima Uyar (1968) completed her BSc, MSc and PhD education in the Control and Computer Engineering Department of Istanbul Technical University. She worked as an Associate Professor in the
Computer Engineering Department of the same university until September 2019. Currently she is a full professor in the Computer Engineering Department of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University.

She started her classical ballet training in 1973, in Olga Nuray Olcay’s ballet school and continued training there until 1987. Between the years 1991-1995, she further took classical ballet classes from Emel Alper, one of the prima ballerina in the İstanbul State Opera and Ballet; and modern dance classes from Haldun Yedican, a dancer in the same institution. During these years, she co-created a modern dance piece titled “Bütünleşmek (Becoming Integrated)” with Sema Güven, Mustafa Kaplan and Ziya Azazi, who later founded the dance company Yeşil Üzümler (Green Grapes)

Between 2013-2018, she continued her modern dance training in Mavidans dance school and participated in choreographies created by Nurhan Nebioğlu. As her graduation project from Mavidans, she created a modern dance piece titled “Ouroboros”.

Since 2014, she has been attending Ufuk Şenel’s classes on contemporary dance technique, improvisation and choreographic research. She performed in two works created by Şenel, namely
“Un vie, combien ça coute?" and ''gaze into the void”.

As part of her dance training, she also attended contemporary dance technique classes taught by Ayda Zorlu, Bengi Sevim, Julia Ritter, Ayrin Ersöz, Canan Yücel Pekiçten, Serhat Kural, Melih Kıraç, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan and Alper Marangoz; took part in the Axis Syllabus workshops by Barış Mıhçı. She also had the opportunity to work with Yoshiko Chuma, Francisco Camacho, Leyla Postalcıoğlu, Deniz Alp, Candaş Baş, Kamola Rashidova, Davide Sportelli and Melissa Ugolini in workhops given at various locations in Istanbul.

Finally, she co-created the lecture performance titled “Trio F5” with Ezgi Türker. This work was performed in the 16th Contemporary Dance Days organized at Middle East Technical University and also at A Corner in The World, 29’ 59” May 2019 program at Salt Beyoğlu. Currently she is working on her new projects with Ezgi Türker and Ufuk Şenel.

EZGİ TÜRKER

Ezgi Türker (1992) has her bachelor’s degree from Boğaziçi University, Political Science and International Relations and her master’s degree from Central European University, Political Science.

She started her performance training in 2008 with modern dance in Ankara Dance Academy. She continued on her modern dance training with Mavidans Ballet and Dance School between 2010 2016. She performed in the choreographies by Nurhan Nebioğlu in those years and in 2014-2015, she took street jazz classes from Ayda Zorlu and performed in various shows. She graduated and earned her official certificate from Mavidans in 2016 with her graduation project “Rootless?”.

As part of her modern dance training, she participated in technique classes by Ayda Zorlu, Bengi Sevim, Ayrin Ersöz, Canan Yücel Pekiçten, Aslı Öztürk, Pınar Güremek. Also, she had the chance to participate in the workshops of various artists such as Yoshiko Chuma, Leyla Postalcıoğlu, Deniz Alp, Melissa Ugolini, Alex Miklosy, Cansu Ergin, Los Vivancos, and Blenard Azizaj.

Since 2015, she works with Ufuk Şenel on contemporary dance technique, improvisation and choreographic research. She performed in “Un vie, combien ça coute?” and “gaze into the void” by Ufuk Şenel. Lastly, she designed and performed “Trio F5” with Şima Uyar, which is the first project of a contemporary dance documentations series. Trio F5 is performed in Salt Beyoğlu, as part of “A Corner in the World 29’59”.

MÜGE OLACAK

Müge Olacak, the Founding Director of Atelier Muse, works as a consultant, arts and culture manager in addition to her own artistic productions based in Istanbul and Isparta. She graduated from the department of Business Administration at Boğaziçi University (’08, Istanbul) and has gained strategic marketing and business development experience within various multinational companies. She has continued her contemporary dance and choreography education (’12), which she started in Turkey, in Poland (2015-16). Müge has been actively involved in the fields of contemporary dance and performance, has produced interdisciplinary works focusing on women, freedom of expression, taboos, personal and social relationship issues since 2012. She is the co-founder of SzurSure (Poland) performance group. Müge has received grants from the Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), HAU Hebbel-am-Ufer Berlin, Hrant Dink Foundation, Nantes Creative Generations, European Cultural Foundation, KOSGEB Entrepreneurship Program and, brought the NCG Cooperation Award (’17) to Atelier Muse. Her writings mainly about dance have been published on Gaia Dergi, Dans Yazım (Co-founder), BUMED Magazine, Theater Research International (Cambridge University Press, UK) and Jukebox Today (Chief Editor) by Atelier Muse. She has been contributing life via personal business management consultancy in addition to arts, culture and social projects in Atelier Muse since 2017.